jclj.net
当前位置:首页 >> 口的组词有哪些呢 >>

口的组词有哪些呢

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

口的组词有借口、开口、住口、变口 、收口、 关口 、口水、 闭口、 井口 、户口、 口吃 、进口、灭口和活口等.一、借口 [jiè kǒu] 以(某事)为理由(非真正的理由):不能~快速施工而降低工程质量.二、开口 [kāi kǒu] 张开嘴说话:没等我开口,他就抢先替我说了.可以在他开口前,就先发制人跟他提出要求.三、住口 [zhù kǒu] 停止说话:不住口地夸奖孩子.雄辩小于事实.为此,让我们住口,做点实事吧.四、井口 [jǐng kǒu] 井的上顶:采用注水方式开发的油田,随着原油含水率的升高,井口出油温度也将升高.五、闭口 [bì kǒu] 合上嘴不讲话,也比喻不发表意见:大家你一言我一语,直说得他闭口不言.

1. 口号:【kǒu hào】多指很多人一起喊的话,使自己有力量.例句:抗议的群众,一面走一面唿口号,场面极为壮观.2. 户口:【hù kǒu】指一地住户及其人口.一家叫一户,一人叫一口 .例句:自从拗相公当权,创立新法,伤财害民、户口逃散.《警世通言》3. 口袋:【kǒu dài】缝在衣服上用以装东西的袋形部分.例句:两个金属铆钉在大袋鼠口袋上.4. 借口:【jiè kǒu 】假托某种理由.例句:成功者找方法,失败者找借口.5. 口腔:【kǒu qiāng】人身体上的一个部位名称.例句:黄蜀葵花对多种口腔炎症有止痛作用,治疗慢性气管炎疗效亦较好.

1,脍炙人口[ kuài zhì rén kǒu ] 脍和炙都是人们爱吃的食物.指美味人人爱吃.比喻好的诗文受到人们的称赞和传诵.2,信口雌黄[ xìn kǒu cí huáng ] 古人用黄纸写字,写错了,用雌黄涂抹后改写.比喻不顾事实,随口乱说.3,口是心非[ kǒu

开口、井口、借口、进口、户口、收口、关口、住口、变口、闭口、活口、门口、苦口、口头、口才、口语、伤口、口技、封口、夸口、口算、口令、口福、口味、口吻、口哨、渡口、袖口、缺口、炮口、

开口、井口、户口、借口、收口、进口、关口、闭口、可口、变口、苦口、住口、口水、活口、出口、灭口、口吃、口语、口头、窗口、门口、口才、伤口、口技、封口、口福、夸口、口令、口算、口味、炮口、

口角 kǒu jué口碑 kǒu bēi口实 kǒu shí口吻 kǒu wěn口讷 kǒu nè口舌 kǒu shé口占 kǒu zhàn口才 kǒu cái口号 kǒu hào口供 kǒu gòng口技 kǒu jì口味 kǒu wèi口气 kǒu qì口给 kǒu gěi口吃 kǒu chī口齿 kǒu chǐ口福 kǒu fú口子 kǒu zi口语 kǒu yǔ口淫 kǒu yín口水 kǒu shuǐ口袋 kǒu dài口腹 kǒu fù口食 kǒu shí口径 kǒu jìng口爽 kǒu shuǎng口哨 kǒu shào口风 kǒu fēng口诀 kǒu jué口渴 kǒu kě

口的词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口 口耳之学、 谷口子真、 滑串流口、 众口交攻、 统一口径、 噤口卷舌、 随口乱说、 甘冒虎口

海口、龙口、户口、汉口、渡口、借口、接口、河口、人口、进口、浦口、港口、垭口、闭口、出口、路口、刀口、虎口、檐口、窗口缺口、交口、敞口、水口、伤口、档口、江口、贯口、入口、京口、风口、山口、大口、袖口、道口、卡口、对口、南口、蠡口、归口、拗口、灌口、门口、焰口、牲口、胸口

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jclj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com