jclj.net
当前位置:首页 >> 春夜喜雨 古诗带拼音 >>

春夜喜雨 古诗带拼音

春夜喜雨作者:杜甫 (唐代)好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声.野径云俱黑,江船火独明.晓看红湿处,花重锦官城.chūn yè xǐ yǔ zuò zhě :dù fǔ (táng dài )hǎo yǔ zhī shí jiē ,dāng chūn nǎi fā shēng .suí fēng qián rù yè ,rùn wù xì wú shēng .yě jìng yún jù hēi ,jiāng chuán huǒ dú míng .xiǎo kàn hóng shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng .

春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 ,dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 .suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 ,rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 .yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 ,jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 .xiǎo kàn hóng shī chù 晓 看 红 湿 处 ,huā zhòng jǐn guān chéng 花 重 锦 官 城 .

春夜喜雨拼音:[chūn yè xǐ yǔ]

春夜喜雨 (唐)杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 . suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 . yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 . xiǎo kàn hóng shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zhòng jǐn guān chéng 花 重 锦 官 城 .

hǎo yǔ zhī shí jie 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 . suí fēng qián rù ye 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 . yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 . xiǎo kàn hong shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zhong jǐn guān cheng 花 重 锦 官 城 .

春夜喜雨 杜甫 好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声.野径云俱黑,江船火独明.晓看红湿处,花重锦官城.chūn yè xǐ yǔ dù fǔ hǎo yǔ zhī shí jiē ,dāng chūn nǎi fā shēng .suí fēng qián rù yè ,rùn wù xì wú shēng .yě jìng yún jù hēi ,jiāng chuán huǒ dú míng .xiǎo kàn hóng shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng .

春夜喜雨(chun ye xi yu 音调分别为:一 四 三 三)

好拼 音 hǎo hào 部 首 女 笔 画 6 五 行 水 繁 体 好 五 笔 VBG生词本基本释义 详细释义 [ hǎo ]1.优点多的;使人满意的(跟“坏”相对):~人.~东西.~事情.~脾气2113.庄稼长得很~.2.合宜;5261妥当:初次见面,不知跟他说些什么~.3.

潜qián] 重,读音[zhòng]全诗注音:chūn yè xǐ yǔ春夜喜雨hǎo yǔ zhī shí jié , dāng chūn nǎi fā shēng .好雨知时节,当春乃发生.suí fēng qián rù yè , rùn wù xì wú shēng .随风潜入夜,润物细无声.yě jìng yún jù hēi , jiāng chuán huǒ dú míng .野径云俱黑,江船火独明.xiǎo kàn hóng shī chǔ , huā zhòng jǐn guān chéng .晓看红湿处,花重锦官城.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jclj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com